MEVSİMLİK İŞÇİLER İLE İLGİLİ KARARLAR ALINDI

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
MEVSİMLİK İŞÇİLER İLE İLGİLİ KARARLAR ALINDI
Mevsimlik işçi olarak Düzce'ye gelecek olan işçilerin çalışma şartları ile ilgili olarak alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında alınan kararlar; 

            19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu genelge uyarınca, Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden ilimize gelen vatandaşlarımız ile ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.

            Bu bağlamda 6 Temmuz 2021 tarihinde aşağıdaki kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda kurul üyelerine söz hakkı verilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

 1. Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 nolu parseldeki mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim alnının 2021 sezonu için de kullanılmasına, bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmasına,
 2. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselde oluşturulan geçici yerleşim alanının su, elektrik ve diğer ihtiyaçları için ihtiyaç duyulan bedellerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca aktarılan ödenekten karşılanmasına,
 3. Üçköprü Köyünde bulunan geçici yerleşim alanının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılması gereken dezenfekte işlemleri gibi çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına,
 4. Tüm Belediyelerce gerekli kontrollerin titizlikle yapılarak, gezici mevsimlik tarım işçilerinin otobüs terminali, park ve bahçelerde gelişi güzel konaklama ve bekleme yapmalarına fırsat verilmeden toplanma alanlarına yönlendirilmesinin sağlanmasına,
 5. İl genelinde izin verilen alanlar dışında (yol kenarı, boş araziler vb) çadır, konteynır kurulmasına izin verilmemesine,
 6. Çadır kurulan alanlarda 1 Temmuz itibari ile geçerli normalleşme kurallarına uygun tedbirlerin alınmasına,
 7. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kendi konuları ile ilgili yürüttüğü saha çalışmalarında kamp alanındaki çocuklar için planlamalar yapmasına,
 8. Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde belirtilen sürelerde çalışma yapması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2021 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin (119,23 TL) altında ücret verilmemesine,
 9. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından; Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin çalışma alanlarına nakillerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu hükümlerine göre uygun araçlarla yapılması hususunun takip edilmesine. Bu konuda gerekli denetim ve kontrollerin uygulanmasına,  1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde Muhtarlıklar tarafından bildirilen işçilerin kimlik kontrollerinin yapılmasına,
 10. Fındık harman makinesi (patoz) ile fındık çekim işinin yol kenarı ve yol üzerinde yapılmamasına, trafiğin aksatılmamasına ve tehlikeye düşürülmesine sebebiyet verilmemesine,
 11. İşverenler tarafından fındık harman makinasında (patoz) tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin çalıştırılmamasına, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınmasına, meskûn mahalde gece 24:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında fındık harman makinası (patoz)  çalıştırılmamasına,
 12. İşverenlerce Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin almasına, maske, dezenfektan gibi malzemelerin temin edilmesine, içeriği Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 ile ilgili afiş, broşür ve bilgilendirici belgelerin herkesin görebileceği uygun yerlere asılmasına,
 13. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık cürufunun (patoz artığının)  yakılmayarak gübre ya da geri dönüşüm metaryeli olarak değerlendirilmesine,
 14. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi genelgesinin başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca aynen uygulanarak titizlikle takip edilmesine yine telafide bende varım programı kapsamında yürütülecek çalışmalarda bu çocukların da dâhil edilmesine,
 15. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Covid-19 salgınına karşı gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları yapılarak devamında aşılarının yapılmasına, gebe kadın, bebek ve çocukların takibinin yapılmasına, üreme ve kadın sağlığı, çevre sağlığı, sağlık okuryazarlığı gibi faaliyetlerin periyodik olarak yürütülmesine, gerektiğinde mobil sağlık ekipleri oluşturulmasına, sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik numaralarının her hizmet sunumunda alınmasına,  kişi bazında sağlık hizmetinin türü (teşhis, tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek şekilde) ve bu hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi'ne (e-Metip) aktarılmasına,
 16. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kamp alanlarında aşılama yapılmasına,
 17. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık toplama zamanının belirlenmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklara bildirim yapılmasına,
 18. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Hizmetlerin verilmesi maksadıyla kamp alanlarını ziyaret etmesine, bu ziyaretlerde sunmuş oldukları hizmet paketine ek olarak çocuk işçiliğinin yasak olduğu hususunu ailelere bildirmesine yine on altı yaşın altındaki çocukların isim listelerinin alınarak kayıt altına almasına, sonraki ziyaretlerinde bu çocukların kamp alanında olup olmadığı hususunun kontrol edilmesine,
 19. İl Müftülüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ile ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, Gezici Mevsimlik Tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alınarak, Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda işçi ve ailelerine eğitim vermesine,
 20. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından,  Sosyal hizmetler kapsamında engelli, yaşlı ve muhtaç olan ailelere mevzuat dâhilinde yardım yapılmasına,
 21. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun EK 5 inci Maddesi gereğince mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı altına alınması hususunda işçiler nezdinde bilgilendirme çalışmaları yürütmesine,
 22. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği gereği Tarım Aracılarına tarımda iş ve işçi bulma belgesi verilmesi hususunda çalışma yürütmesine, belgesi olmayan veya belgesi olupta tarla sahibi ile sözleşme imzalamadan iş alan aracıları hakkında mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem başlatmasına, tarla sahiplerinin çalıştıracağı işçiler ile yapacağı tarım iş sözleşmesinin 10 iş günü içerisinde onaylanması işlemlerini yürütülmesine, çocuk işçiliğini önlemek için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sahada gerekli denetimlere katılmasına,
 23. İl ve İlçelerdeki Muhtarlar tarafından bölgelerine gelen gezici mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgilerini alarak 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde 24 saat için en yakın Jandarma Komutanlığına veya Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermelerine. Bulaşıcı hastalık ve şüpheli vakaların görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşları ile iletişime geçmelerine,  16 Yaşından küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların çalıştırılmasının yasak olduğu hususunda tarla sahiplerine gerekli uyarılarda bulunmalarına, bölgelerinde aracı belgesi olmadan tarım aracılığı faaliyeti yürüten kişilerin tespit edilerek belge almak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yönlendirilmelerine, bölgelerindeki tarla sahiplerine çalıştırdıkları işçiler ile sözleşme yapmaları hususunda bilgilendirme yapmalarına,
 24. İlçelerde kamu kurumları üzerlerine düşen görevleri Kaymakamlık koordinesinde yürütmelerine,
 25. 2020 yılında uygulanmak üzere, “Yığılca İlçesi Mevsimlik Tarım işçilerinin ve İşçi Çocuklarının Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ve Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi” ile uygun bulunan 1.000.000-TL ödeneğin kullanılarak en kısa sürede söz konusu proje alanının tamamlanmasına, takibinin İl Özel İdaresi ve Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılmasına,
 26. On beş yaşını doldurmamış kişilerin kesinlikle çalıştırılmaması gerektiği, bu hususa riayet edilmemesi halinde hem tarla sahiplerine hem de ailelerine idari yaptırım uygulanacağının tüm kamuoyuna bildirilmesine,
 27. Alınan işbu kararların uygulanması için ilgili tüm birimlere tebliğine, ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulmasına/ilan edilmesine, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde, idari ve cezai yaptırım uygulanmasına,

      Karar verilmiştir.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
ER, "TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ KARŞISINDA YENİLDİLER"Önceki Haber

ER, "TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ KARŞISINDA...

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADISonraki Haber

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Yorum Yazın

Benzer Haberler